Actie- en toezeggingenlijst gemeenteraad

De actie- en toezeggingenlijst geeft de status weer van de toezeggingen die door het college aan de gemeenteraad zijn gedaan. Verder wordt ook de status van de te beantwoorden schriftelijke vragen van de gemeenteraad aan het college weergegeven. Tenslotte worden ook de stand van zaken van de moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen hier getoond.

Klik hier voor de actie- en toezeggingenlijst.