Ben Eshuis

Ben Eshuis

 • Lid Alg. Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Lid Alg. bestuur SWB; Vertegenwoordiging Twente Milieu
 • Aandeelhouder Zenkeldamshoek BV; Vertegenwoordiging Vitens NV
 • Vertegenwoordiging Cogas NV; Vertegenwoordiging Enexis Holding BV
 • Vertegenwoordiging Attero NV Publiek Belang Electriciteitsproductie (PBE) BV
 • Vordering Enexis BV
 • Verkoop Vennootschap BV
 • Cross Border Leases (CBL) Vennootschap BV
 • Extra Zekerheid Vennootschap BV
 • Claim Staat Vennootschap BV Vertegenwoordiging BNG
 • Vertegenwoordiging WMO Beheer/Wadinko
 • Aandeelhouder Wadinko; Aandelhouder Twence
 • Penningmeester St. HET Hengevelde
 • Lid RvT Alifa Enchede (bezoldigd)
 • Penningmeester CDA Overijssel
 • Lid DB CDA-CDU Euregioverband