drs. B. (Belgin) Sayin

drs. B. (Belgin) Sayin

Lid werkgroep Dag van de Dialoog (onbezoldigd)

Lid werkgroep Kleurrijk Hof van Twente (onbezoldigd)

Lid werkgroep Moskee (onbezoldigd)

Controller/hoofd administratie Aannemings- en bouwbedrijf Haafkes Goor (bezoldigd)