drs. H.J. (Herman) Wevers

Legenda

Stem:

Voor
Tegen
Afwezig

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

37 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

81 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag

63 Stemmingen

Datum Onderwerp Stem Uitslag