Ellen te Riele-Ottenschot

Ellen te Riele-Ottenschot

  • Lid commissie Werk en Inkomen, VNG (Den Haag), portefeuillehouder Economie en ondernemerschap 
  • Lid Ledenraad Menzis
  • Bestuurslid Ondernemersvereniging SIO Hengevelde
  • Bestuurslid Netwerk ondernemende vrouwen Hengevelde
  • Redactielid HofZakelijk
  • Lid B2B Twente