H.G.J. (Apollonia) Sligman

H.G.J. (Apollonia) Sligman

Coordinator/commissielid Goors School- en volksfeest (onbezoldigd)

Coordinator  creatief centrum de Reggehof (bezoldigd)

Coordinator Hof activiteiten bij de Reggehof (bezoldigd)

KV Producties presentatie (bezoldigd)

Cultuurmakelaar Hof van Twente (bezoldigd)