Wat doet de rekenkamer?

De gemeenteraad is wettelijk verplicht een onafhankelijke toezichthouder in te stellen: de rekenkamer.

 Rekenkamer Hof van Twente

De leden van de rekenkamer oordelen over het handelen van het gemeentebestuur. Ze doen onderzoek en rapporteren de resultaten aan de gemeenteraad. De rekenkamer beslist zelf over haar onderzoeksprogramma maar luistert daarbij heel scherp naar de wensen van de gemeenteraad. De rekenkamer van de gemeente Hof van Twente bestaat uit vijf leden leden. Drie externe, onafhankelijke leden en twee raadsleden.

 Taak

De rekenkamer onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

-       voor de inwoners van Hof van Twente oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);

-       met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);

-       voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid). 

Doel

De rekenkamer versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad en verhoogt hiermee het vertrouwen van de inwoners in de raad en het gemeentebestuur. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer Hof van Twente de doeltreffendheid en doelmatigheid van het bestuurlijk handelen van de gemeente Hof van Twente.