leden van de rekenkamer

Leden van de rekenkamer van de gemeente Hof van Twente zijn:

Externe leden:

dhr. mr. G.H.A.M. Lohuis (voorzitter)

mevr. mr. H.R. de Lange

dhr. J.E. Nijkamp

Raadsleden:

Dhr. J.F. Stevens

Dhr. F. Rijkens

Secretaris:

Henry Meerman