leden van de rekenkamer

Leden van de rekenkamer van de gemeente Hof van Twente zijn:

Externe leden:

dhr. mr. G.H.A.M. Lohuis (voorzitter)

mevr. mr. H.R. de Lange

dhr. J.E. Nijkamp

 

Raadsleden:

Dhr. Drs. W. Reijnders

Dhr. J.F. Stevens

 

Secretaris:

Henry Meerman