lopende onderzoeken

Op dit moment zijn er een tweetal onderzoeken die zich in de afrondende fase bevinden.

Onderzoek gezamenlijke Twentse rekenkamers naar Jeugdhulp. 

Dit onderzoek zal op 24 november 2021 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Onderzoek rekenkamercommissie Hof van Twente naar het gebruik van beleidsindicatoren in de gemeente. 

Dit onderzoek zal op 24 november 2021  worden aangeboden aan de gemeenteraad.