lopende onderzoeken

Jaarlijks voeren de gezamelijke rekenkamers van de meeste gemeenten van de regio Twente een quickscan uit naar een aantal gemeenteschappelijke regelingen.  

De volgende gemeenschappelijke regelingen worden dit jaar onder de loep genomen.

  1. Veiligheidsregio Twente (het onderzoek naar de VRT is klaar, maar daarin wordt terug gekeken. In de quick scan wordt ook gekeken naar de voorlopige begroting.
  2. Regio Twente
  3. Stadsbank Oost Nederland
  4. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (niet voor HvT)
  5. Regionaal Bedrijventerrein Twente (niet voor HvT)
  6. Openbaar Lichaam Crematoria Twente
  7. Omgevingsdienst Twente (ODT)

De quickscan wordt in het tweede kwartaal van 2019 verwacht.