VVD

Legenda

Uitslag:

Aangenomen
Verworpen
Aangehouden
Ingetrokken
Stemmen staken

26 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag

158 Stemmingen

Datum Onderwerp Stemmen Uitslag