Vergadering



Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2012 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
0
0
0
2
2
2
2
0
8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage