VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-02-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
Griffier: --
1
Griffier: Mr. A. Venema
1
2
3
0
0
7
3
Griffier: --
3
Griffier: Mr. A. Venema
3
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage