VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-04-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
2
13
0
0
10
1
3
4
4
5
5
8
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage