VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2015 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
1
8
1
0
0
4
8
5
0
4
3
5
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage