VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-06-2015 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: --
0
0
Griffier: Mr. A. Venema
2
2
2
Griffier: --
2
Griffier: Mr. A. Venema
2
Griffier: --
2
Griffier: Mr. A. Venema
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage