VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-06-2015 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: --
0
1
Griffier: Mr. A. Venema
3
4
7
Griffier: --
5
Griffier: Mr. A. Venema
8
Griffier: --
7
Griffier: Mr. A. Venema
10
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage