VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-03-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
Griffier: --
1
Griffier: Mr. A. Venema
19
Griffier: --
0
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
Griffier: --
1
Griffier: Mr. A. Venema
1
5
4
5
Griffier: --
7
3
6
Algemene bijlage
overzicht financieel gebouwenbeheer 29 jan 2015.pdf (pdf, 60.3 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage