VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-08-2015 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
1
25
0
0
0
Griffier: --
1
Griffier: Mr. A. Venema
13
4
3
4
3
4
9
5
5
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage