VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 13-07-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage