Vergadering



Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-06-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage