VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-11-2016 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
2
3
9
2
0
Griffier: H.M. Meerman
2
Griffier: Mr. A. Venema
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage