VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-10-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
2
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
11
4
4
8
4
4
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage