VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage