VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-09-2017 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
2
3
0
0
4
1
5
1
1
3
3
5
6
3
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage