VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-09-2017 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.C.H. Kalter
Griffier: --
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage