VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-07-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
1
1
7
1
1
4
4
3
3
4
5
2
8
4
4
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage