VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-10-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
4
1
0
3
4
6
6
10
2
3
0
Voorzitter: J. Rohaan-Vlijm
3
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage