VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-04-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
0
3
6
1
0
9
2
3
3
3
2
2
3
2
3
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage