VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2018 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Rohaan-Vlijm
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage