Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-12-2018 19:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J. Rohaan-Vlijm
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
2
0
0
4
2
4
3
4
6
5
10
3
7
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage