VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-09-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
11
1
0
2
4
6
5
3
2
4
3
4
4
3
5
2
3
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage