VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-02-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
3
9
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
4
3
5
5
7
4
4
6
1
1
Griffier: --
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage