VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-01-2018 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
7
0
0
5
1
4
4
3
4
3
4
3
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage