VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
4
1
1
2
2
2
1
1
7
5
3
4
4
0
3
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage