VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-05-2018 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.C.H. Kalter
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage