VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
Voorzitter: J. Rohaan-Vlijm
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
4
0
0
6
2
2
3
2
7
5
Griffier: --
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage