VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-01-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
2
1
1
4
6
Algemene bijlage
Vragenhalfuur raad 15 januari 2019 (pdf, 7.3 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage