VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-03-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
1
0
1
2
1
0
2
2
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage