VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-09-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
Griffier: H.M. Meerman
1
14
1
1
2
3
7
7
2
Algemene bijlage
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 24 september 2019 def. (pdf, 118.5 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage