VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-05-2019 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
2
1
0
6
7
4
5
Griffier: Mr. A. Venema
1
1
Griffier: --
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage