VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-05-2019 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
0
Voorzitter: J. Rohaan-Vlijm
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
Griffier: --
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage