VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-06-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
2
7
1
1
1
2
4
33
Griffier: Mr. A. Venema
0
0
Algemene bijlage
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 2 juni 2020 (pdf, 120.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage