VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 16-09-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: drs. W.C. Sanchez
Griffier: Mr. A. Venema
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage