VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 02-11-2020 18:00 uur


Videovergaderen (Pexip)
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage