VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-06-2020 19:30:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
6
Griffier: Mr. A. Venema
1
0
8
7
0
Algemene bijlage
04. besluitenlijst raadsvergadering 23-24juni 2020 (pdf, 114.32 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage