VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-03-2020 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
Griffier: H.M. Meerman
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage