VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-11-2021 18:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
0
1
0
1
15
1
0
Griffier: Mr. A. Venema
21
Algemene bijlage
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad 1-3 november 2021 (pdf, 376.1 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage