VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-09-2021 19:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: G. Bruins-Veltkamp
Griffier: Mr. A. Venema
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage