VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 20-01-2021 19:30 uur


Videovergaderen (Pexip)
0
0
0
0
0
0
0
0
Voorzitter: Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
Griffier: Mr. A. Venema
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage